Home » Южный Азербайджан You are browsing entries filed in “Южный Азербайджан”

Когда Время Навруза царствовало над Евразией.

Когда Время Навруза царствовало над Евразией.

Международный день Навруз («Новый день») — праздник нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов проходит в астрономическую дату Весеннего Равноденствия (20-21 марта). Празднование Навруза под различными названиями широко распространено во многих культурах Ближнего Востока и Средней Азии. Его празднуют персы, пуштуны, курды, таджики, узбеки, туркмены, казахи, уйгуры, киргизы, астраханские и крымские татары. […]

Март 23 2017 | Posted in Азербайджан, Главное, культура, Новости, Россия, Центральная Азия, Южный Азербайджан | Read More »

Məqsəd Nurun “Şəhər meri” romanı İranda nəşr edilib.

Məqsəd Nurun “Şəhər meri” romanı İranda nəşr edilib.

Məqsəd Nurun “Şəhər meri” romanı İranda nəşr edilib.

Январь 13 2017 | Posted in Азербайджан, азербайджанцы, Главное, культура, Новости, Южный Азербайджан | Read More »

OĞUZLARDA “GÜN ORTA”

OĞUZLARDA “GÜN ORTA”

Dədə Qorqud kitabındakı sözlər ilə deyimlər bu kitabın poetik və epos formasına görə eyni halda kitabın mifik çağlardan bəri bizə gətirib çatdıran düşüncələr və mədəniyyətə görə çox ehtiyatlı və sayıqlıqla yanaşılmalıdır. Bu sözlərdən biri də çox araşdırılmış “gün orta” sözüdür. Bu məqalədə bu sözə bədii ədəbiyyat bir termini kimi baxılıb açıqlanır. Açar sözlər: Dədə Qorqud, […]

Декабрь 16 2016 | Posted in Азербайджан, Главное, культура, Новости, Южный Азербайджан | Read More »

İran’da “SADAKAT” adlı Türkçe-Farsça Kültürel Fikir Dergisi yayına başlamıştır

İran’da “SADAKAT” adlı Türkçe-Farsça Kültürel Fikir Dergisi yayına başlamıştır

“Sadakat” dergisi İran Türklüğünün merkezi sayılan Tebriz’de yayına başlamış ve ilk sayısı 20.11.2016 tarihinde GÜZ SAYISI olarak yayına girmiştir.

Ноябрь 28 2016 | Posted in Азербайджан, Главное, Иран, культура, Новости, Южный Азербайджан | Read More »

Kниги Мухаммеда Хусейна Шахрияра «Приветствие Гейдарбабе» переведены на русский язык и издано в США

Kниги  Мухаммеда Хусейна Шахрияра «Приветствие Гейдарбабе» переведены на русский язык и издано в США

В Международном центре мугама в Баку состоялась презентация книги всемирно известного поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра «Приветствие Гейдарбабе» в переводе на русский язык.

Сентябрь 2 2016 | Posted in Азербайджан, азербайджанцы, Главное, Новости, Южный Азербайджан | Read More »

В вузах Ирана, начиная с этого года, будут преподаваться азербайджанский и курдский языки

В вузах Ирана, начиная с этого года, будут преподаваться азербайджанский и курдский языки

В вузах Ирана, начиная с этого года, будут преподаваться азербайджанский и курдский языки. Как передает IRNA, об этом сообщил представитель Национальной организации тестирования образования Ирана (National Organization for Educational Testing). На азербайджанском языке говорят в основном в иранских провинциях Западный и Восточный Азербайджан, Зенджан, Казвин и Ардебиль. На курдском языке в Иране говорят в основном […]

Август 15 2016 | Posted in азербайджанцы, Главное, Новости, Южный Азербайджан | Read More »

В истории Иранского парламента(с 1906-го года) впервые создается азербайджанская фракция на этнической основе

В истории Иранского парламента(с 1906-го года) впервые создается азербайджанская  фракция на этнической основе

  Как известно, выборы в Иранский парламент 10-го созыва   прошли в два тура(23.02.2016 и  29.04.2016).В первом туре выборов было избрано 221,  а во втором туре -66 депутатов. Обладатели оставшихся 3-х мест определятся позднее.

Июнь 10 2016 | Posted in азербайджанцы, Главное, Новости, Южный Азербайджан | Read More »

ÖZÜNÜ YORMA

ÖZÜNÜ YORMA

Abbasəli Əhmədoğlu

Апрель 27 2016 | Posted in Азербайджан, азербайджанцы, Главное, культура, Новости, Южный Азербайджан | Read More »

Деревня Кендован -поселение азербайджанских тюрок в Иране

Деревня Кендован -поселение азербайджанских тюрок в Иране

Деревня Кандован в Южном Азербайджане (Иране) находится на северном склоне потухшего вулкана Саханд.Дело в том, что дома в деревне Кандован высечены прямо в скалах, в каждой скале по дому. Возраст некоторых из них превышает 700 лет! Сама природа вырастила эти острые как клыки скалы, людям же осталось только продолбить в них комнаты и вставить окна […]

Апрель 25 2016 | Posted in Азербайджан, азербайджанцы, Главное, культура, народы, Новости, Южный Азербайджан | Read More »

BALA QARDAŞ

BALA QARDAŞ

  Onun işi hər gün tək başına TVyə baxmaq idi. Ən çox sevimli verilişi isə reklamlar, reklamlardan isə Bala Qardaş reklamı idi. O reklamda necə bir bala qardaşa özün kimi davranmağı öyrətmənin yollarını göstərirdi.

Март 11 2016 | Posted in Азербайджан, азербайджанцы, Главное, культура, Новости, Южный Азербайджан | Read More »